Upozornenie: Podvodná aktivita na webe

13. Máj
2020

Chceli by sme vás upozorniť, že niekto podvodne vytvoril webovú stránku veľmi podobnú tej našej, ktorá dokonca obsahuje niektoré úplne rovnaké informácie o výrobkoch a službách. Názov domény tejto webovej stránky, ktorá napodobňuje našu, je www.medlineeurope.com.

 

Okrem toho rozposlali e-maily ponúkajúce výrobky a služby spoločnosti Medline s podvodnou e-mailovou adresou zákazníckeho servisu spoločnosti Medline: [email protected], a ktoré obsahujú meno jedného z našich vedúcich zamestnancov. Vo svojom e-maili uviedli aj podvodné kontaktné telefónne číslo.

 

Ohľadom tohto podvodu sme kontaktovali políciu vo Švajčiarsku, ktorá nám poradila zdieľať tieto informácie a upozorniť našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. V tabuľke nižšie nájdete náš skutočný názov domény a skutočný e-mail zákazníckeho servisu.

Druh SKUTOČNÝ Medline Europe Podvodná napodobenina Medline Europe
Názov domény www.medline.eu

www.medlineeurope.com

E-mailová adresa zákazníckeho servisu vo Švajčiarsku [email protected]

[email protected] alebo akýkoľvek e-mail prichádzajúci z adresy @medlineeurope.com

Na tejto stránke môžete nájsť skutočné názvy domén spoločnosti Medline a e-mailové adresy a telefónne čísla zákazníckeho servisu pre celú Európu. Buďte prosím ostražití a prekontrolujte si tieto webové adresy a kontaktné informácie, najmä pred zadaním akýchkoľvek objednávok alebo zdieľaním akýchkoľvek finančných informácií.

Ak máte podozrenie na ďalšie podvodné aktivity, môžete to nahlásiť prostredníctvom zabezpečenej platformy spoločnosti Medline Open Talk platform. Ak ste dostali e-mail z podozrivej adresy, pošlite ho ďalej na adresu [email protected].