Preventívne opatrenia spoločnosti Medline pre zamestnancov a zákazníkov

2. Apr
2020

Pozorne sledujeme najnovšie aktulizácie ohľadom koronavírusu v Európe a na celom svete a uvedomujeme si, čo to znamenajú pre našich zamestnancov, ich rodiny a taktiež našich zákazníkov.

 

Ako spoločnosť dodržiavame pokyny stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). A keďže každá krajina a región v Európe čelí odlišným okolnostiam, pozorne sledujeme a komunikujeme aj o miestnej situácii. To znamená, že naše prevádzky postupujú podľa pokynov miestnej samosprávy a zdravotníckych orgánov, ak presahujú rámec poskytovaný WHO.

V súčasnosti sme urobili nasledovné:

  • Vytvorili sme centralizovaný komunikačný proces ohľadom koronavírusu, zabezpečujúci včasné vytvorenie a distribúciu všetkej internej a externej komunikácie
  • Každý týždeň uverejňujeme dve správy od vedenia všetkým zamestnancom s prehľadnými aktualizáciami so zameraním na preventívne pokyny, platné pre celú spoločnosť a taktiež informácie o dodávateľskom reťazci ovplyvňujúce zákazníka
  • Vyvinuli a spustili sme internú intranetovú stránku koronavírusu s archívom všetkých komunikácií a odkazov na užitočné zdravotnícke zdroje
  • Obmedzili sme všetky služobné cesty (na základe cestovných upozornení miestnych samospráv); núdzové cestovanie je na uvážení cestujúceho
  • Zrušené boli návštevy zákazníkov, hromadné, interné a zákaznícke stretnutia až do odvolania
  • Dozerali sme na zdravie našich zamestnancov a kládli sme dôraz na to, že zamestnanci, ktorí sa necítia dobre by mali zostať doma
  • Zamestnancom, ktorým to ich pozícia dovoľuje, sme umožnili pracovať z domu
  • Všetky naše zariadenia sú zabezpečené dezinfekčnými prostriedkami na ruky
  • Požiadali sme všetkých našich zamestnancov, ktorí čelia zákazníkom, aby prísne dodržiavali akékoľvek ďalšie postupy alebo pravidlá, stanovené poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých navštevujú.

 

Chceme Vás uistiť, že robíme všetko čo je v našich silách, aby sme naďalej podporovali životne dôležité systémy zdravotnej starostlivosti v Európe, pri zachovaní bezpečnosti a zdravia všetkých našich zamestnancov.