Deň Zeme v spoločnosti Medline Assembly Slovakia

4. Jún
2020

Deň Zeme 2020 sa celosvetovo oslavuje od roku 1970. V krátkej histórii spoločnosti Medline Assembly Slovakia sa tento rok po prvýkrát pripravila dobrovoľnícka kampaň pre zamestnancov, s cieľom zvýšiť ich environmentálne povedomie. Keďže tento závod momentálne zavádza normu ISO 14001, ochrana životného prostredia a záväzok voči našej environmentálnej politike sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

 

Bohužiaľ, spoločnosť Medline musela urobiť niekoľko zmien oproti pôvodným myšlienkam kampane kvôli súčasnej situácii súvisiacej s koronavírusom. Namiesto výsadby stromov a kvetov v spolupráci s miestnou samosprávou sa pre zamestnancov spoločnosti Medline usporiadali aktivity vo vnútorných priestoroch: účasť na online kvíze za účelom otestovania úrovne ich znalostí o životnom prostredí, riešenie ekologickej krížovky ako aj vyvesenie plagátov a zdieľanie tipov na ochranu nášho životného prostredia.

 

 

Pre tých, ktorí hľadajú dobrodružstvo, bola vyhlásená výzva pre zamestnancov, v rámci ktorej sa podelili o svoje osobné ekologické činnosti. Niektorí kolegovia vysadili stromy, vyzbierali odpad z prírody alebo jazdili do práce na bicykli.

 

Ron, náš Medline maskot, dokonca dohliadal na niektoré činnosti.

 

Všetci účastníci získali ocenenie „Zelený šampión“ a kolegyňa, ktorý sa zúčastnila až troch ekologických činností, získala ocenenie „Najlepší zelený šampión“.

Spoločnosť Medline Assembly Slovakia by chcela poďakovať účastníkom za ich pozitívny prístup k tomuto dňu a dúfame, že budúcoročná kampaň bude zahŕňať viac vonkajších činností s našou miestnou komunitou.