Darcovská komisia slovensko v roku 2018

9. Apr
2019

Komisia na Slovensku sa rozhodla podporiť občianske združenie Úsmev ako dar“, ktorej cieľom je dať každému dieťaťu stabilný domov a rodinu. Na Slovensku majú sedem zariadení, ktoré slúžia primárne ako domovy pre deti, ktorých rodičia sa o nich nemôžu náležite postarať kvôli sociálnym nevýhodám, finančným alebo iným problémom. V spolupráci so združením sme vytvorili spoločný projekt pod názvom Vianoce s Medline.

 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre deti a ich rodiny Vianoce v ich prirodzenom prostredí alebo v inom prostredí mimo detského domova. Dopriať deťom počas sviatkov lásky a pokoja čas s vlastnou rodinou, ktorý im nikto nenahradí, je dôležitý pre rozvoj ich sebahodnoty do ďalšieho života. Projekt bol realizovaný v decembri 2018 a zúčastnili sa ho vybrané rodiny a deti, pre ktoré projekt Vianoce s Medline priniesol spoločne strávené chvíle, rozvoj vzťahových väzieb a radosť z vianočných sviatkov v kruhu rodiny.

 

Darcovská komisia slovensko v roku 2018Darcovská komisia slovensko v roku 2018

Celkovo sme tak pomohli v 18 rodinách zabezpečiť krajšie Vianoce, či už prostredníctvom darčekov, ktoré niektoré deti naozaj mali prvýkrát, alebo prostredníctvom potravín, bez ktorých by štedrovečerný stôl ani nebol, prostredníctvom koláčov, ktoré mamy vďaka kúpeným potravinám mohli napiecť.