Nákupca (Doba určitá 1rok)

Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Rovnako ako náprava pre koleso, aj tím predaja v spoločnosti Medline stojí v strede celej našej organizácie. Podporujeme individualitu a skutočne si ceníme názory našich predajcov, pretože poznajú našich zákazníkov najlepšie. Každý deň robíme zmeny v živote poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov, ktorým poskytujú služby. Vďaka dynamickému a progresívnemu mysleniu sme skupina, ktorá prezentuje víťazný prístup v rámci podnikania, ktorý oceňuje úspech. Máme definovaný kariérny postup pre úspešných ľudí a preukázané výsledky interného kariérneho rastu.

Nákupca bude zodpovedný za vyhľadávanie a obstaránie rozličných potrieb do nového závodu, ktorý sa otvorí začiatkom roku 2022. Táto pracovná pozícia je plánovaná na dobu trvania 1 rok, avšak s perspektívou spolupráce do budúcna.

NÁPLŇ PRÁCE:

Definícia potrieb v spolupráci s projektovým manažérom:

 • Vypracovanie špecifikácie so zodpovednou technickou osobou
 • Určiť postup výberového konania

Sourcing:

 • Prieskum dodávateľov na predstavenie možností
 • Požiadanie dodávateľov o vyplnenie finančného, dodávateľského, EHS a kvalitatívneho formulára na zistenie, či je možné ich overiť
 • Vytvoriť zoznam dodávateľov, s ktorými je potrebné konzultovať

Analýza ponúk:

 • Vytvoriť tabuľku analýzy nákladov
 • Vytvoriť maticovú rozhodovaciu tabuľku s rozhodujúcimi kritériami
 • Vybrať užší zoznam dodávateľov, aby sa mohlo začať s rokovaním
 • Zúčastniť sa procesu CAPEX

Vyjednávanie:

 • Vytvoriť stratégiu vyjednávania s cieľovými cenami

Monitorovanie plnenia zmlúv:

 • Kontrola, či sú splnené náklady, kľúčové dátumy a dodávky

PROFIL :

 • Schopnosť vytvrárať analýzu a syntézu
 • Znalosť anglického jazyka B2 (na vybavovanie interných a externých konferenčných hovorov, kontraktov a na rokovania).
 • Dobrá znalosť Microsoft Office, najmä Excel
 • Tímový hráč
 • Samostatnosť a schopnosť koordinovať informácie pochádzajúce z rôznych zdrojov v daných časových rámcoch
 • Minimálne 2-3 ročné skúsenosti na podobnej pozícii

CONTACT:

Please send your CV to: [email protected]