Hlavný Finančný Kontrolór Závodu

Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

 

Rovnako ako náprava pre koleso, aj tím predaja v spoločnosti Medline stojí v strede celej našej organizácie. Podporujeme individualitu a skutočne si ceníme názory našich predajcov, pretože poznajú našich zákazníkov najlepšie. Každý deň robíme zmeny v živote poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov, ktorým poskytujú služby. Vďaka dynamickému a progresívnemu mysleniu sme skupina, ktorá prezentuje víťazný prístup v rámci podnikania, ktorý oceňuje úspech. Máme definovaný kariérny postup pre úspešných ľudí a preukázané výsledky interného kariérneho rastu.

Príprava a analýza finančných výsledkov a reporting na umožnenie krátkodobého a dlhodobého riadenie obchodných operácií. Zákonné spravodajské a fiškálne povinnosti, ktoré sa majú plniť podľa právnych požiadaviek.

JOB DESCRIPTION:

 • presná príprava záverečných výsledkov mesiaca (súvaha, výkaz ziskov a strát), analýza sa musí poskytnúť v rámci stanovených časových harmonogramov (WD3)
 • príprava konečných zostatkov ku koncu fiškálneho roka a hlavný kontakt s externými audítormi, príprava ročného rozpočtu a porovnanie s prebiehajúcim rokom
 • reportovanie a analýzy verzus rozpočet, ukazovatele pre riadenie podnikania a umožnenie rozhodnutí
 • správa peňažných prostriedkov
 • validácia a účasť na inventarizácií zásob, zodpovednosť za pravidelnú invetúru materiálu a hotových výrobkov s cieľom kontrolovať presnú úroveň zásob plniť všetky daňové povinnosti (DPH a i.)
 • zúčastňovať sa na validácii informácií, aby sa umožnilo presné udržiavanie štandardných nákladov
 • žiadosti o CAPEX a následné sledovanie výdavkov v porovnaní s CAR
 • neustále zlepšovanie procesov lokálnej finančnej kontroly, analýza ad-hoc projektov
 • vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonu podriadených pracovníkov na pridelenom oddelení

PROFILE :

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie (ekonómia/manažment)
 • 5 ročné skúsenosti vo výrobnom závode
 • znalosť účtovníctva
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • Anglický jazyk : pokročilý
 • IT zručnosti : MS Office, podnikový ERP / IT systém
 • dobré komunikačné zručnosti
 • diskrétnosť
 • presnosť a zameranie na detaily

CONTACT:

Please send your CV to: [email protected]